Blog

D1.12 Integrated prototype (final)

Authors: Christos Doulkeridis, Apostolos Glenis, Panagiotis Nikitopoulos, Giorgos Santipantakis, Akrivi Vlachou, George Vouros, Nikos Pelekis, Harris Georgiou, Kostas Patroumpas, Georg Fuchs
Title: D1.12 Integrated prototype (final)
Abstract:
Year: 2018
Url:
DOI:
Pdf : http://datacron1.ds.unipi.gr:9082/wp-content/uploads/2019/02/datACRON_D1.12.pdf