Blog

D1.7 Integrated prototype

Authors: Christos Doulkeridis, Apostolos Glenis, Panagiotis Nikitopoulos, Giorgos Santipantakis, Yannis Theodoridis, Akrivi Vlachou, George Vouros, Michael Mock, Nikos Pelekis, Harris Georgiou, Kostas Patroumpas, Elias Alevizos, Georg Fuchs
Title: D1.7 Integrated prototype
Abstract:
Year: 2017
Url:
DOI:
Pdf : http://datacron1.ds.unipi.gr:9082/wp-content/uploads/2019/02/datACRON_D1.7.pdf