Blog

FAIMUSS: Flexible Data Transformation to RDF from Multiple Streaming Sources

Authors: Giorgos Santipantakis, Apostolos Glenis, Nikolaos Kalaitzian, Akrivi Vlachou, Christos Doulkeridis, George Vouros
Title: FAIMUSS: Flexible Data Transformation to RDF from Multiple Streaming Sources
Abstract:
Series: EDBT
Year: 2018
Url:
DOI: http://dx.doi.org/10.5441/002/edbt.2018.79